BANBRYTANDE TEKNOLOGI

Nanobubblor ökar produktiviteten inom ett brett spektrum av industriella och kommersiella processer genom att endast nyttja jordens naturliga resurser och förändra vattnets egenskaper

Ny innovativ teknologi

Nanobubbelteknologin har skapat en ny gräns för vetenskap och teknik som kommer att bidra till en renare hållbarare värld

Naturlig återställning

Nanobubblornas unika egenskaper ger en kostnadseffektiv och naturlig återställning av vatten inom många olika industrier

Ökar lönsamheten

Våra Necofusion™ produkter ökar produktiviteten och sänker era driftkostnader på ett unikt sätt

MARKNADER OCH APPLIKATIONER

Användningsområden

Nanobubblor kan förbättra praktiskt taget alla tillämpningar där supermättnad av luft eller gas i vätskor är fördelaktig. Nanobubbelteknologin används inom många olika områden.

Områden:

 • Jordbruk

 • Fisk & skaldjursodlingar

 • Sanering av sjöar & dammar

 • Rening av avloppsvatten

 • Djurhållning

 • Gruvindustrin

 • Kemikaliefri rengöring

 • Livsmedelshantering

FÖRDELAR MED NANOBUBBLOR

Ökar tillväxten

Rottillväxten stimuleras av nanobubblorna och ökar absorptionen av mineraler, vilket minskar användningen av gödningsmedel. Skörden ökar markant för vissa grödor

Förbättrar vattenmiljön

Inom fiske och skaldjursodlingar påskyndas tillväxten genom den ökade och mer stabila syremängden. Dödligheten minskas även genom en förbättrad vattenmiljö utan skadliga patogener och parasiter

Naturlig återställning

Nanobubblorna tar effektivt bort problem med algblomning, lukter och anaeroba bakterier i sjöar och vattendrag. Metoden är kostnadseffektiv och 100% fri från kemikalier

Enorm gasöverföring

Våra Necofusion™ produkter levererar en oöverträfflig gasöverföring till vätskor på marknaden. Gasnivåerna håller sig på en mycket hög nivå under lång tid

Desinficerande effekt

Nanobubblorna har en desinficerande effekt tack vare att den reaktiva syreradikalen hydroxylradikalen (OH) frigörs när bubblorna kollapsar

Stark rengöringsförmåga

Bubblorna har en stark genomträngande kraft som gör dem effektiva på att ta bort smuts och partiklar även in i minsta vrå helt kemikaliefritt

Om teknologin

Nanobubblor

Nanobubblor även kallade ultrafine bubbles är mikroskopiska luft eller gasbubblor i vätska, oftast vatten. Bubblorna har samma storlek som ett virus (0,1 µ) och är upp till 1000 gånger mindre än bredden på ett mänskligt hårstrå.

Nanobubblor agerar annorlunda än större bubblor eftersom de är nanoskopiska. Alla deras fördelaktiga egenskaper – stabilitet, negativ ytladdning, neutral flytkraft och oxidation är resultatet av deras storlek. Nanobubblor kan formas förutom med luft också med hjälp av olika typer av gaser som t.ex. syre, nitrogen ozon, m.fl. Teknologin ger en extraordinär hög gasöverföring och möjligheten att övermätta vätskor med gaser under långa perioder.

Dessa unika egenskaper gör det möjligt för nanobubblor att skapa unika resultat inom många olika områden.

Nanobubblor har skapat en ny gräns för vetenskap och teknik som förändrar hur hela industrier använder och behandlar sitt vatten.

Unika egenskaper

Nanobubblor beter sig annorlunda än större bubblor eftersom de är nanoskopiska. Alla deras fördelaktiga egenskaper – stabilitet, ytladdning, neutral flytkraft och oxidation – är resultatet av deras storlek. Dessa unika egenskaper gör det möjligt för nanobubblor att skapa unika resultat inom många olika områden

Nanobubblor också kallad för Ultrafine bubbles eller UFB är nanoskopiska bubblor som har samma storlek som ett virus (0,1 µ) och är därför inte synliga för det mänskliga ögat.
En nanobubbla är ca 500-1000 gånger mindre än ett hårstrå. Bubblorna kan endast ses med hjälp av laser eller med speciell labbutrustning.

Nanobubblor har en negativ laddad yta och har egenskapen att locka katjoner (+). Nanobubblor som genereras direkt får en bättre laddning än nanobubblor som genereras genom cirkulation. Med andra ord är kvaliteten på nanobubblorna som genereras i våra maskiner mycket hög. Trycket inuti en nanobubbla kan nå så högt som 3 MPa på grund av det omgivande vattentrycket och den intermolekylära kraften / elektrostatiska kraften.

Nanobubblornas nanoskopiska storlek gör att de nästan helt saknar flytkraft. Deras negativt laddade yta gör att de repellerar andra nanobubblor.
Detta gör att nanobubblor i vätskor kan förbli stabila i upp till 12 månader. Även om du använder en slang eller sprayar ut vattnet så förblir de stabila. Nanobubblor är värmetåliga och klarar temperaturer upp till ca 80 grader innan de börjar implodera.

När en nanobubbla med ett tryck på 3 MPa imploderar blir den fysiska kraften väldigt stor. Virus, bakterier och svampar i samma storlek blir fysiskt krossade. Denna kraft gör även att smutspartiklar släpper från ytorna.

Nanobubblor ökar oxidations -/reduktionspotentialen som eliminerar patogener och biofilm genom en process som kallas oxidation.

Verkningsområden

Hur teknologin fungerar

Den animerade filmen visar hur vår nanobubbelteknik fungerar inom flera olika områden.

Nanobubblor ökar produktiviteten och ger lägre driftkostnader inom industriella och kommersiella processer på ett klimatsmart sätt.

Nanobubblor bidrar till en renare och hållbare värld!

 • Effektiviserar processer

 • Ökar lönsamheten

 • 100% kemikaliefritt

Kraftfulla produkter

Våra Necofusion™ produkter genererar extremt höga koncentrationer av nanobubblor, upp till 8,5 biljoner nanobubblor skapas varje minut tack vare den senaste nanobubbelteknologin.

Necofusion™ produkterna genererar omedelbart en mycket hög koncentration av nanobubblor utan behov av någon tidskrävande recirkulationsprocess.

 • Skapar upp till 8,5 biljoner bubblor per minut

 • Extraordinär gasöverföringsförmåga

 • Hållbar och ren teknologi

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en kostnadsfri konsultation så berättar vi gärna mer om hur våra produkter kan hjälpa er verksamhet att få en ökad avkastning

Om Naneco

LEVERERAR UNIKA LÖSNINGAR

Vi utvecklar och tillhandahåller produkter och tjänster inom patenterad nanobubbelteknik. Tekniken ökar produktiviteten inom industriella och kommersiella processer på ett unikt och miljövänligt sätt.

Våra Necofusion™ produkter använder enbart jordens naturliga resurser och maximerar luftens, gasens, jordens och vattnets egenskaper med hjälpt av nanobubbelteknologi.

Vi har ett nära samarbete med det japanska börsnoterade företaget Maruyama som är ledande  inom nanobubbelteknologin med flertalet olika patent. Genom teknik och informationsutbyte ligger vi i framkant med den senaste tekniken och de senaste framstegen som görs i många områden inom nanobubbeltekniken.

Naneco är generalagent i Norden för Maruyamas produktsortiment.

VI SKÖTER ALLT ÅT DIG

Våra Necofusion™ produkter kan integreras i de flesta system utan behov av några större förändringar eller kostsamma investeringar.

Flertalet av våra produkter kan erhållas med olika typer av gasmoduler (ozon, syre m.fl) som gör att vätskor kan laddas med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vi tar fram skräddarsydda kostnadseffektiva helhetslösningar utifrån era förutsättningar och önskemål. Ta kontakt med en av våra experter så hjälper vi er vidare!

FRÅGOR OCH SVAR

Nanobubblor (också kallade för Ultrafine bubbles eller UFB) är bubblor som är mycket mindre än bubblorna vi ser i vårt dagliga liv och har en diameter på mindre än 100 μm (= 0,1 mm). Deras storlek gör att bubblorna får unika egenskaper där varje bubbla får en negativ ytladdning och ett inre tryck på upp till 30 atm.

För att kunna se nanobubblorna behövs labbutrustning pga bubblornas storlek. Men ett enkelt sätt att få en indikation är att träffa bubblorna med en grön laserpekare i t.ex en glasbehållare. På detta sätt kommer man att se en stark tydlig grön linje som särskiljer sig från vanligt vatten i samma typ av glasbehållare.

Vatten som innehåller ett stort antal nanobubblor är transparent. Nanobubblorna rapporteras ha en livslängd på upp till 12 månader, detta eftersom de nästan helt tappar sin naturliga flytförmåga och blir mer tåliga mot temperaturshöjningar och rörelser än vanliga bubblor.
Tack vare denna egenskap kan bubblorna upprätthålla en högre och jämnare syrenivå i vattnet. Detta påskyndar tillväxten för t.ex odling och fiske.
Därför är odling och fiske väldigt bra användarområden för nanobubbeltekniken.

Forskning av nanobubblor (Ultrafine bubbles) har en lång historia i Japan och har utvecklats med deltagande av många forskare och ingenjörer, främst inom områden som maskinteknik, kärnteknik och kemiteknik.
I synnerhet sedan 1990-talet har grundforskning om mikrobubblor och Ultrafine bubbles och deras många tillämpningsexempel rapporterats, vilket lade grunden för att Japan skulle bli ett avancerat land inom denna teknik.

Vi får ofta höra det och vi hade samma känsla när vi startade Naneco. Dock finns det mycket forskning och bevis på att denna fantastiska teknik fungerar!

Kostnadsfri
Konsultation


Daniel Häggqvist

Företagsansvarig

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi går igenom er verksamhet och de processer där våra produkter kan göra stor skillnad genom att öka er lönsamhet på ett klimatsmart och unikt sätt.