BANBRYTANDE TEKNOLOGI

Nanobubblor förändrar spelreglerna för industriella processer genom att använda naturens resurser på ett nytt sätt. Genom att förändra vattnets egenskaper kan nanobubblor förbättra kemiska reaktioner, rengöring, desinfektion och vattenbehandling, samtidigt som de är miljövänliga och kostnadseffektiva

Ny innovativ teknologi

Nanobubbeltekniken är en lovande och relativt ny teknik som redan har förbättrat en rad industriella processer på ett hållbart och miljövänligt sätt

Naturlig återställning

Nanobubblors unika egenskaper, såsom negativ laddning och stabilitet, gör dem effektiva för att bekämpa föroreningar och skadliga ämnen i vattnet

Ökar lönsamheten

Våra Necofusion™-produkter använder nanobubblor för att maximera produktiviteten och samtidigt minska kostnaderna inom industrin

MARKNADER OCH APPLIKATIONER

FÖRDELAR MED NANOBUBBLOR

Fördelarna med nanobubblor inkluderar högre produktivitet, lägre driftskostnader, förbättrad effektivitet och minskad miljöpåverkan. De kan också användas på ett helt kemikaliefritt sätt och är därför miljövänliga

Ökar tillväxten

Nanobubblor ökar mineralupptaget och förbättrar växttillväxten, vilket leder till högre skördar och minskat behov av gödningsmedel

Förbättrar vattenmiljön

Nanobubblor kan ha en positiv effekt på fisk- och skaldjursodlingar genom att förbättra vattenkvaliteten, öka tillväxthastigheten och minska risken för dödlighet

Naturlig återställning

Nanobubblor eliminerar effektivt föroreningar, lukter och bakterier i sjöar och vattendrag, på ett ekologiskt och kostnadseffektivt sätt, utan behov av kemikalier

Enorm gasöverföring

Våra Necofusion™ produkter ger enastående gasöverföring till vätskor. Gasnivåerna förblir höga under lång tid, vilket ger långvariga effekter och hög prestanda

Desinficerande effekt

Nanobubblor har en desinficerande effekt genom att reaktiva syreradikaler, såsom hydroxylradikalen (OH), frigörs när bubblorna kollapsar

Stark rengöringsförmåga

Nanobubblorna har en imponerande penetrationsförmåga som gör dem mycket effektiva för att rengöra smuts och partiklar även på svårtillgängliga platser

Om teknologin

Nanobubblor

Nanobubblor även kallade ultrafine bubbles är mikroskopiska luft eller gasbubblor i vätska, oftast vatten. Bubblorna har samma storlek som ett virus (0,1 µ) och är upp till 1000 gånger mindre än bredden på ett mänskligt hårstrå.

Nanobubblor agerar annorlunda än större bubblor eftersom de är nanoskopiska. Alla deras fördelaktiga egenskaper – stabilitet, negativ ytladdning, neutral flytkraft och oxidation är resultatet av deras storlek. Nanobubblor kan formas förutom med luft också med hjälp av olika typer av gaser som t.ex. syre, nitrogen ozon, m.fl. Teknologin ger en extraordinär hög gasöverföring och möjligheten att övermätta vätskor med gaser under långa perioder.

Dessa unika egenskaper gör det möjligt för nanobubblor att skapa unika resultat inom många olika områden.

Nanobubblor har skapat en ny gräns för vetenskap och teknik som förändrar hur hela industrier använder och behandlar sitt vatten.

Bild på Necofusion produkter inom nanobubblor

PATENTERADE PRODUKTER

SKAPAR BILJONER NANOBUBBLOR

Våra maskiner är utrustade med den senaste nanobubbeltekniken och kan generera upp till 8 biljoner bubblor per minut.
Dessa bubblor har en rad användningsområden och kan öka produktiviteten inom jordbruk, fisk- och skaldjursodling, vattenrening, rengöring och många andra områden

Unika egenskaper

Nanobubblor skiljer sig från större bubblor på grund av sin nanoskopiska storlek. Deras unika fördelaktiga egenskaper som stabilitet, ytladdning, neutral flytkraft och oxidation är alla en följd av deras storlek. Dessa unika egenskaper gör att nanobubblor kan leverera enastående resultat inom många olika områden

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Vill ni ta er verksamhet till nästa nivå? Boka en konsultation med oss för att lära er mer om våra produkter och hur de kan hjälpa er att uppnå extraordinära resultat!

Om Naneco

LEVERERAR UNIKA LÖSNINGAR

På Naneco är vi specialiserade på patenterad nanobubbelteknologi, som ökar produktiviteten i industriella och kommersiella processer samtidigt som vi behåller ett miljövänligt tillvägagångssätt.

Våra Necofusion™-produkter utnyttjar naturens kraft och använder egenskaperna hos luft, gas, jord och vatten genom avancerad nanobubbelteknologi.

Vi upprätthåller ett starkt partnerskap med det välkända japanska företaget Maruyama, som har flera patent inom nanobubbleteknologin. Som exklusiv agent för deras kompletta sortiment av nanobubbelgeneratorer i Norden är vi väl positionerade för att ta ut deras banbrytande lösningar på marknaden

Genom samarbete och informationsutbyte ligger vi i framkant av de senaste framstegen och utvecklingen inom området.

Bild på Necofusion produkter tillsammans med Naneco personal

VI SKÖTER ALLT ÅT DIG

Våra Necofusion™ produkter är utformade för att vara lätta att integrera i befintliga system utan behov av kostsamma investeringar eller större förändringar. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter som kan anpassas efter era specifika behov, inklusive olika gasmoduler (ozon, syre m.fl.) som gör det möjligt att ladda vätskor med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vårt fokus ligger på att erbjuda skräddarsydda och kostnadseffektiva helhetslösningar som passar just era förutsättningar och önskemål.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation och ta nästa steg mot att förbättra era resultat med vår banbrytande nanobubbleteknologi!

Kostnadsfri
Konsultation


Daniel Häggqvist

Företagsansvarig

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri 30-minuters digital konsultation med oss.

Vi börjar med att gå igenom er verksamhet och era viktigaste processer för att förstå era behov och utmaningar. Därefter kommer vi att presentera hur våra produkter kan hjälpa er att uppnå betydande förbättringar på ett miljövänligt sätt!