NANOTEKNIK I VATTEN

Ett beprövat, klimatsmart teknik som ger extraordinära förbättringar för en lång rad industriella och kommersiella processer. Japan är världsledande med denna revolutionerande nanoteknologi

Unik nanoteknik

Utnyttja en av de mest kostnadseffektiva lösningarna för att förbättra bevattningsvattnets kvalitet.

Ökar lönsamheten

Utnyttja en av de mest kostnadseffektiva lösningarna för att förbättra bevattningsvattnets kvalitet.

Helt naturligt utan tillsatser

Utnyttja en av de mest kostnadseffektiva lösningarna för att förbättra bevattningsvattnets kvalitet.

FÖRDELAR MED NANOBUBBLOR

 • ETT

  MILJÖVÄNLIG INNOVATION

  Unik klimatsmart teknik som ger extraordinära förbättringar på ett helt naturligt och kemikaliefri sätt.

 • TVÅ

  FÖRBÄTTRAR LÖNSAMHETEN

  Nanobubblor ökar produktiviten i en rad industriella och kommersiella processer.

 • TRE

  LÅG INVESTERING

  Vårt nanosystem integreras på ert befintliga system på ett kostnadseffektivt sätt.

 • FYRA

  ENKELT ATT KOMMA IGÅNG

  Vi tar hand om installation och säkerställer driftsäkerheten genom smart övervakningsteknik.

NY BANBRYTANDE TEKNIK

Nanecos patenterade teknologi injicerar biljoner gasbubblor i nanostorlek i vätskor.

På grund av sin storlek och struktur har nanobubblor distinkta egenskaper som gör dem särskilt effektiva för att förbättra vattenkvaliteten, förbättra vattenbehandlingsprocesser och förbättra produktiviteten i industriella och jordbruksapplikationer.

Våra produkter gör stor skillnad och levererar resultat. Det bästa av allt, allt detta sker på ett helt miljövänligt sätt!

 

Hur Nanobubblor fungerar

I filmen förklarar vi hur vår nano-vattenteknik fungerar och hur den på ett helt unikt sätt ökar produktiviteten i flera olika industriella och kommersiella processer på ett klimatsmart sätt. Vi garanterar att det fungerar!

Fakta om Nanobubblor

Nanobubblor också kallad för Ultrafine bubbles eller UFB är en mikroskopisk bubbla i samma storlek som ett virus (0,1 µ) och därför inte synligt för den mänskliga ögat.
En UFB är ca 500-1000 gånger mindre än ett hårstrå. Bubblorna kan endast ses med hjälp av laser eller med speciell labbutrustning.

Nanobubblor är negativt laddade och har egenskapen att locka katjoner (+). Nanobubblor som genereras direkt får en bättre laddning än nanobubblor som genereras genom cirkulation. Med andra ord är kvaliteten på nanobubblorna som genereras i våra maskiner mycket hög.

Trycket inuti en nanobubbla kan nå så högt som 30 atm på grund av det omgivande vattentrycket och den intermolekylära kraften / elektrostatiska kraften.
När en nanobubbla med ett tryck på 30 atm imploderar blir den fysiska kraften väldigt stor, virus, bakterier, svampar i samma storlek sprängs sönder. Denna kraft gör även att smutspartiklar släpper från ytorna.

Nanobubblornas storlek gör att de nästan helt tappat sin naturliga flytkraft.
Eftersom de är negativt laddade, fastnar inte heller bubblorna vid varandra.
Detta tillsammans med bubblornas katjonskal gör att bubblorna finns kvar i vätskan i upp till 12 månader. Även om du använder en slang eller sprayar ut vattnet så förblir nanobubblorna intakta. Nanobubblorna är värmetåliga och klarar temperaturer upp till ca 80 grader.

ÖKAR ER LÖNSAMHET

Nanobubblor är en innovativ, hållbar bevattnings- och växthusteknologi som ger en hälsosammare växttillväxt genom oöverträffad syresättning, patogenkontroll och förbättrad rotutveckling.

Vår teknologi sänker kostnader och odlare som använder Nanecos nanoteknologi rapporterar även om minskade patogener, friskare rötter och en högre produktion.

Bild tomatodling Naneco

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Våra produkter kan integreras i de flesta systemen utan behov av större förändringar och investeringar.

Ett flertal av våra produktmodeller kan erhållas med olika typer av gasmoduler (ozon, syre m.fl) som gör att vätskor kan laddas med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vårt mål är att skräddarsy den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål.  Ta kontakt med en av våra experter så hjälper vi er vidare!

 

Bild på installatör Naneco

UP400

Större tillväxt utan kemikalier

UP400 är perfekt att användas inom flera olika områden, som t.ex. jordbruksanläggningar, fiskeodlingar m.fl.
Den genererar biljoner nanobubblor per minut!

FRÅGOR OCH SVAR

Nanobubblor (också kallad för Ultrafine bubbles eller UFB) är bubblor som är mycket mindre än bubblorna vi ser i vårt dagliga liv och har en diameter mindre än 100 μm (= 0,1 mm). Dess storlek gör att bubblorna får unika egenskaper där varje bubbla får ett negativt ytladdning och ett inre tryck på upp till 30 atm.

För att se nanobubblor behövs labbutrustning pga bubblornas storlek. Men ett enkelt sätt att få en indikation är att träffa bubblorna med en grön laserpekare i t.ex en glasbehållare. På detta sätt kommer man att se en stark tydlig grön linje som särskiljer sig från vanligt vatten i samma typ av glasbehållare.

Vatten som innehåller ett stort antal nanobubblor är transparent. Nanobubblor rapporteras ha en livslängd på upp till 12 månader, detta eftersom de nästan helt tappar sin naturliga flytförmåga och blir mer tåliga mot temperaturshöjningar och rörelser än vanliga bubblor.
Tack vare denna egenskap kan bubblorna upprätthålla en högre och jämnare syrenivå i vattnet. Detta påskyndar tillväxten för t.ex odling och fiske.
Därför är odling och fiske väldigt bra användarområden för nanobubblortekniken.

Forskning av nanobubblor (Ultrafine bubbles) har en lång historia i Japan och har utvecklats med deltagande av många forskare / ingenjörer, främst inom områden som maskinteknik, kärnteknik och kemiteknik.
I synnerhet sedan 1990-talet har grundforskning om mikrobubblor och Ultrafine bubbles och dess många tillämpningsexempel rapporterats, vilket lade grunden för att Japan skulle bli ett avancerat land inom denna teknik.

Vi får ofta höra det och vi hade samma känsla när vi startade Naneco. Dock finns det mycket forskning och bevis på att denna fantastiska teknik fungerar!

Kostnadsfri
Konsultation


Daniel Häggqvist

Företagsansvarig

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi går igenom er verksamhet och de processer där våra produkter kan göra stor skillnad genom att öka er lönsamhet på ett klimatsmart och unikt sätt.