BANBRYTANDE TEKNOLOGI

Nanobubblor förbättrar industriella processer genom att använda naturresurser och förändra vattnets egenskaper. De förbättrar kemiska reaktioner, rengöring, desinfektion och vattenbehandling samtidigt som de är miljövänliga

Ny innovativ teknologi

Nanobubbleteknik kan bidra till att skapa en renare och hållbar värld genom att förbättra industriella processer, använda naturresurser och vara miljövänlig

Naturlig återställning

De unika egenskaperna hos nanobubblor ger ett kostnadseffektivt och naturligt sätt att återställa vatten i olika industrier

Ökar lönsamheten

Våra Necofusion™-produkter ökar produktiviteten och minskar kostnaderna genom de unika egenskaperna hos nanobubblor

MARKNADER OCH APPLIKATIONER

FÖRDELAR MED NANOBUBBLOR

Nanobubblor kan avsevärt förbättra prestandan för olika industriella och kommersiella processer genom att föra in luft eller gas i vätskor. Denna teknik används i stor utsträckning inom olika områden för att öka produktiviteten och effektiviteten, vilket resulterar i kostnadsbesparingar för företag

Ökar tillväxten

Nanobubblor stimulerar växttillväxt och ökar mineralupptaget, vilket minskar behovet av gödningsmedel och ökar skörden

Förbättrar vattenmiljön

Nanobubblor kan avsevärt gynna fisk- och skaldjursodling genom att öka tillväxttakten, förbättra vattenförhållandena och minska dödligheten

Naturlig återställning

Nanobubblor tar effektivt bort vattenföroreningar, lukter och bakterier, i sjöar och vattendrag, utan att använda kemikalier och till en låg kostnad

Enorm gasöverföring

Våra Necofusion™ produkter levererar en oöverträfflig gasöverföring till vätskor på marknaden. Gasnivåerna håller sig på en mycket hög nivå under lång tid

Desinficerande effekt

Nanobubblorna har en desinficerande effekt tack vare att den reaktiva syreradikalen hydroxylradikalen (OH) frigörs när bubblorna kollapsar

Stark rengöringsförmåga

Bubblorna har en stark genomträngande kraft som gör dem effektiva på att ta bort smuts och partiklar även in i minsta vrå helt kemikaliefritt

Om teknologin

Nanobubblor

Nanobubblor även kallade ultrafine bubbles är mikroskopiska luft eller gasbubblor i vätska, oftast vatten. Bubblorna har samma storlek som ett virus (0,1 µ) och är upp till 1000 gånger mindre än bredden på ett mänskligt hårstrå.

Nanobubblor agerar annorlunda än större bubblor eftersom de är nanoskopiska. Alla deras fördelaktiga egenskaper – stabilitet, negativ ytladdning, neutral flytkraft och oxidation är resultatet av deras storlek. Nanobubblor kan formas förutom med luft också med hjälp av olika typer av gaser som t.ex. syre, nitrogen ozon, m.fl. Teknologin ger en extraordinär hög gasöverföring och möjligheten att övermätta vätskor med gaser under långa perioder.

Dessa unika egenskaper gör det möjligt för nanobubblor att skapa unika resultat inom många olika områden.

Nanobubblor har skapat en ny gräns för vetenskap och teknik som förändrar hur hela industrier använder och behandlar sitt vatten.

Unika egenskaper

Nanobubblor beter sig annorlunda än större bubblor eftersom de är nanoskopiska. Alla deras fördelaktiga egenskaper – stabilitet, ytladdning, neutral flytkraft och oxidation – är resultatet av deras storlek. Dessa unika egenskaper gör det möjligt för nanobubblor att skapa unika resultat inom många olika områden

Nanobubblor också kallad för Ultrafine bubbles eller UFB är nanoskopiska bubblor som har samma storlek som ett virus (0,1 µ) och är därför inte synliga för det mänskliga ögat.
En nanobubbla är ca 500-1000 gånger mindre än ett hårstrå. Bubblorna kan endast ses med hjälp av laser eller med speciell labbutrustning.

Nanobubblor har en negativ laddad yta och har egenskapen att locka katjoner (+). Nanobubblor som genereras direkt får en bättre laddning än nanobubblor som genereras genom cirkulation. Med andra ord är kvaliteten på nanobubblorna som genereras i våra maskiner mycket hög. Trycket inuti en nanobubbla kan nå så högt som 3 MPa på grund av det omgivande vattentrycket och den intermolekylära kraften / elektrostatiska kraften.

Nanobubblornas nanoskopiska storlek gör att de nästan helt saknar flytkraft. Deras negativt laddade yta gör att de repellerar andra nanobubblor.
Detta gör att nanobubblor i vätskor kan förbli stabila i upp till 12 månader. Även om du använder en slang eller sprayar ut vattnet så förblir de stabila. Nanobubblor är värmetåliga och klarar temperaturer upp till ca 80 grader innan de börjar implodera.

När en nanobubbla med ett tryck på 3 MPa imploderar blir den fysiska kraften väldigt stor. Virus, bakterier och svampar i samma storlek blir fysiskt krossade. Denna kraft gör även att smutspartiklar släpper från ytorna.

Nanobubblor ökar oxidations -/reduktionspotentialen som eliminerar patogener och biofilm genom en process som kallas oxidation.

Verkningsområden

Hur teknologin fungerar

Den animerade filmen visar hur vår nanobubbelteknik fungerar inom flera olika områden.

Nanobubblor ökar produktiviteten och ger lägre driftkostnader inom industriella och kommersiella processer på ett klimatsmart sätt.

Nanobubblor bidrar till en renare och hållbare värld!

  • Effektiviserar processer

  • Ökar lönsamheten

  • 100% kemikaliefritt

Kraftfulla produkter

Våra nanobubbelgeneratorer kan skapa upp till 8,5 biljoner nanobubblor per minut, vilket gör dem till de mest effektiva och kostnadseffektiva nanobubbelgeneratorerna som finns.

Med Necofusion™-produkter kan du dra nytta av den senaste nanobubbeltekniken för att snabbt och enkelt skapa extremt höga koncentrationer av nanobubblor. Våra generatorer är enkla att använda och erbjuder konsekventa, pålitliga resultat varje gång. Prova våra nanobubbelgeneratorer idag och upplev kraften och effektiviteten i vår teknik.

  • Skapar upp till 8,5 biljoner bubblor per minut

  • Extraordinär gasöverföringsförmåga

  • Hållbar och ren teknologi

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en kostnadsfri konsultation och lär dig hur vår nanobubbleteknik kan hjälpa ditt företag att få mer ROI. Kontakta oss för att upptäcka kraften med nanobubblor.

Om Naneco

LEVERERAR UNIKA LÖSNINGAR

På Naneco är vi specialiserade på patenterad nanobubbelteknologi, som ökar produktiviteten i industriella och kommersiella processer samtidigt som vi behåller ett miljövänligt tillvägagångssätt.

Våra Necofusion™-produkter utnyttjar naturens kraft och använder egenskaperna hos luft, gas, jord och vatten genom avancerad nanobubbelteknologi.

Vi upprätthåller ett starkt partnerskap med det välkända japanska företaget Maruyama, som har flera patent inom nanobubbleteknologin. Som exklusiv agent för deras kompletta sortiment av nanobubbelgeneratorer i Norden är vi väl positionerade för att ta ut deras banbrytande lösningar på marknaden

Genom samarbete och informationsutbyte ligger vi i framkant av de senaste framstegen och utvecklingen inom området.

 

 

VI SKÖTER ALLT ÅT DIG

Våra Necofusion™ produkter kan integreras i de flesta system utan behov av några större förändringar eller kostsamma investeringar.

Flertalet av våra produkter kan erhållas med olika typer av gasmoduler (ozon, syre m.fl) som gör att vätskor kan laddas med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vi tar fram skräddarsydda kostnadseffektiva helhetslösningar utifrån era förutsättningar och önskemål. Ta kontakt med en av våra experter så hjälper vi er vidare!

FRÅGOR OCH SVAR

Nanobubblor (också kallade för Ultrafine bubbles eller UFB) är bubblor som är mycket mindre än bubblorna vi ser i vårt dagliga liv och har en diameter på mindre än 100 μm (= 0,1 mm). Deras storlek gör att bubblorna får unika egenskaper där varje bubbla får en negativ ytladdning och ett inre tryck på upp till 30 atm.

För att kunna se nanobubblorna behövs labbutrustning pga bubblornas storlek. Men ett enkelt sätt att få en indikation är att träffa bubblorna med en grön laserpekare i t.ex en glasbehållare. På detta sätt kommer man att se en stark tydlig grön linje som särskiljer sig från vanligt vatten i samma typ av glasbehållare.

Vatten som innehåller ett stort antal nanobubblor är transparent. Nanobubblorna rapporteras ha en livslängd på upp till 12 månader, detta eftersom de nästan helt tappar sin naturliga flytförmåga och blir mer tåliga mot temperaturshöjningar och rörelser än vanliga bubblor.
Tack vare denna egenskap kan bubblorna upprätthålla en högre och jämnare syrenivå i vattnet. Detta påskyndar tillväxten för t.ex odling och fiske.
Därför är odling och fiske väldigt bra användarområden för nanobubbeltekniken.

Forskning av nanobubblor (Ultrafine bubbles) har en lång historia i Japan och har utvecklats med deltagande av många forskare och ingenjörer, främst inom områden som maskinteknik, kärnteknik och kemiteknik.
I synnerhet sedan 1990-talet har grundforskning om mikrobubblor och Ultrafine bubbles och deras många tillämpningsexempel rapporterats, vilket lade grunden för att Japan skulle bli ett avancerat land inom denna teknik.

Vi får ofta höra det och vi hade samma känsla när vi startade Naneco. Dock finns det mycket forskning och bevis på att denna fantastiska teknik fungerar!

Kostnadsfri
Konsultation


Daniel Häggqvist

Företagsansvarig

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi går igenom er verksamhet och de processer där våra produkter kan göra stor skillnad genom att öka er lönsamhet på ett klimatsmart och unikt sätt.