NANOBUBBLOR

ÖKAR AVKASTNINGEN

Att öka syrehalten i dricksvattnet har en mycket positiv effekt på ett djurs hälsa och kan förbättra utfodringens effektivitet vilket resulterar i snabbare tillväxthastigheter.

Syrenanobubblor i dricksvattnet kommer att främja friskare djur och minska dödligheten samtidigt som vikten och produktionen ökar oavsett om det gäller nötkreatur, fjäderfän eller grisar.

Tekniken gynnar den enskilda bonden och industrin genom att hjälpa till att minska utsläppen av metangas.

 • Ökad tillväxt

 • Tar bort biofilm

 • Minskar användning av antibiotika

HUR NANOBUBBLOR PÅVERKAR

Återvinning av avloppsvatten

Nanobubblor ger en effektiv metod för att återvinna vatten

Minskar antibiotikabehovet

Nanobubblor ger friskare djur och minskar behovet av läkemedel

Ökar avkastningen

Ökad tillväxt och minskade driftkostnader ökar avkastningen

Ökar matomvandlingen

Genom att djurens metabolismen ökar så ökar matomvandlingen

Ger bättre djurhälsa

Nanobubblor ger friskare djur och minskar behovet av läkemedel

Ökar tillväxten

Genom att djurens metabolismen ökar så ökar matomvandlingen

UP400 Growth

OPTIMALT FÖR DJURHÅLLNING

Våra Necofusion™ produkter genererar extremt höga koncentrationer av nanobubblor, upp till 8 biljoner nanobubblor skapas varje minut tack vare den senaste nanobubbelteknologin.

Necofusion™ produkterna genererar omedelbart en mycket hög koncentration av nanobubblor utan behov av någon tidskrävande recirkulationsprocess.

UP400 Growth är tillämpbar för djurhållningsindustrin.

 • Skapar upp till 8 biljoner bubblor per minut

 • Miljövänlig teknologi

ANDRA PRODUKTER

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en konsultation så berättar vi gärna mer om hur våra produkter kan hjälpa er verksamhet att nå nya höjder

Ökar djurens tillväxt

Syregasnanobubblor i dricksvattnet har genomgående visat sig ha en mycket positiv effekt på djurets hälsa. Regelbunden konsumtion av vattnet tycks sänka stressnivåerna hos djuren, vilket förbättrar utfodringens effektivitet, vilket resulterar i snabbare tillväxthastigheter. Alla typer av djur kan dra nytta av att dricka vattnet.

Följande biologiska effekter har påvisats:

 • Förbättrat blodflöde

 • Minskade stressnivåer

 • Ökad utsöndring av tillväxthormon

Vi sköter allt åt dig

Våra produkter kan integreras i de flesta systemen utan behov av större förändringar och investeringar.

Ett flertal av våra produktmodeller kan erhållas med olika typer av gasmoduler (ozon, syre m.fl) som gör att vätskor kan laddas med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vårt mål är att skräddarsy den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål. Ta kontakt med en av våra experter så hjälper vi er vidare!

Bild anställd Naneco
 • ETT

  Kontakta
  oss

  Våra kunniga experter hjälper gärna till att besvara era frågor & funderingar.
  Boka gärna en kostnadsfri digital konsultation

 • TVÅ

  Gratis
  konsultation

  En av våra experter inom just din bransch går igenom era förutsättningar och vi gör en första bedömning på hur våra produkter kan förbättra er verksamhet

 • TRE

  Anpassad
  lösning

  Vi tar fram ett skräddarsytt förslag på den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål

 • FYRA

  INSTALLATION & DRIFTSÄTTNING

  Våra installatörer tar hand om hela installationen utan att störa er verksamhet. Vi säkerställer driften genom realtidsövervakning

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Företagssäljare

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi går först igenom er verksamhet och de viktigaste processerna. Därefter går vi igenom hur våra produkter kan hjälpa er att uppnå extraordinära förbättringar på ett klimatsmart sätt!