NANOBUBBLOR ÖKAR EXTRAKTIONSFÖRMÅGAN

Nanobubblor maximerar effektiviteten vid höglakning och skumflotation jämfört med traditionella metoder

Kontaktperson

Daniel Häggqvist

Företagssäljare

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com

Banbrytande teknik

ÖKAR PRODUKTIVITETEN

Nanobubblor som injiceras i vatten via gasinfusion penetrerar djupare än befintliga luftningstekniker och är inte beroende av luftslangar eller fläktar. Den djupa syremättnaden leder till en effektivare extraktion av materialet och höjer ORP-nivåerna som främjar järnoxidationen och förbättrar kopparextraktionen. Nanobubblornas starka ytladdning och storlek möjliggör kolloidal bindning, separation och flotation och därmed en ökad mineralåtervinning.

 • Effektivare extraktion

 • Energibesparande

 • Miljövänlig metod

MEKANISMEN SOM EFFEKTIVISERAR EXTRAKTIONEN

Nanobubbelteknologin hjälper gruvindustrin att effektivisera sina separationsprocesser på ett naturligt och kostnadseffektivt sätt.

Kraftigt ökad syremängd höjer ORP-nivåerna

Möjliggör kolloidal bindning, separation och flotation för att optimera mineralåtervinningen ytterligare

Nanobubblor förblir suspenderade i lösningar i många månader. En karg lösning mättad med syrgasnanobubblor kan hjälpa till att leverera syre djupt in i högen, vilket påskyndar utlakningshastigheten och utvinningseffektiviteten

UP400 Pure

OPTIMALT FÖR SEPARATIONSPROCESSER

Våra Necofusion™ produkter genererar extremt höga koncentrationer av nanobubblor, upp till 8 biljoner nanobubblor skapas varje minut tack vare den senaste nanobubbelteknologin.

Necofusion™ produkterna genererar omedelbart en mycket hög koncentration av nanobubblor utan behov av någon tidskrävande recirkulationsprocess.

 • Japansk nanoteknik

 • Miljövänlig teknik

 • Ökar produktiviteten

ANDRA PRODUKTER

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en konsultation så berättar vi gärna mer om hur våra produkter kan hjälpa er verksamhet att nå nya höjder

Separationsprocesser

Skumflotation och höglakning är två vanliga separationsmetoder i gruvindustrin, bägge är beroende av luft eller syre för att möjliggöra separationen av metaller från malm.

Höglakning

Höglakning är en industriell gruvprocess som används för att extrahera ädelmetaller, koppar, uran och andra föreningar från malm via en serie kemiska reaktioner som absorberar specifika mineraler och sedan återseparerar dem efter att de delats från andra jordmaterial. Syre spelar en avgörande roll för att möjliggöra dessa reaktioner, dock är det en utmaning att effektivt leverera syre till lakningsprocessen. Våra generatorer levererar en mycket hög överföring av syre och därmed en effektivare lakningsprocess.

Skumflotation

Skumflotationsprocessen separerar fasta partiklar baserat på skillnaderna i fysikaliska och ytkemiska egenskaper. Det är den mest effektiva och kostnadseffektiva metoden för att behandla partiklar inom ett smalt storleksintervall. Skumflotation av fina och ultrafina mineralpartiklar utgör emellertid en stor teknisk utmaning inom mineral bearbetningsområdet på grund av den låga kollisionseffektiviteten mellan bubblor och partiklar hos bubblor med konventionell storlek.

Oavsett metod så tillför våra nanobubbelgeneratorer en ny form av gas-till-vätska-injektion till gruvindustrin som är effektivare än tidigare metoder.

VI SKÖTER ALLT ÅT DIG

Våra produkter kan integreras i de flesta systemen utan behov av större förändringar och investeringar.

Ett flertal av våra produktmodeller kan erhållas med olika typer av gasmoduler (ozon, syre m.fl) som gör att vätskor kan laddas med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vårt mål är att skräddarsy den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål. Ta kontakt med en av våra experter så hjälper vi er vidare!

Bild anställd Naneco
 • ETT

  Kontakta
  oss

  Våra kunniga experter hjälper gärna till att besvara era frågor & funderingar.
  Boka gärna en kostnadsfri digital konsultation

 • TVÅ

  Gratis
  konsultation

  En av våra experter inom just din bransch går igenom era förutsättningar och vi gör en första bedömning på hur våra produkter kan förbättra er verksamhet

 • TRE

  Anpassad
  lösning

  Vi tar fram ett skräddarsytt förslag på den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål

 • FYRA

  INSTALLATION & DRIFTSÄTTNING

  Våra installatörer tar hand om hela installationen utan att störa er verksamhet. Vi säkerställer driften genom realtidsövervakning

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Företagssäljare

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi går först igenom er verksamhet och de viktigaste processerna. Därefter går vi igenom hur våra produkter kan hjälpa er att uppnå extraordinära förbättringar på ett klimatsmart sätt!