NANOBUBBLOR ACCELERERAR TILLVÄXTEN

Nanobubblor är en innovativ, hållbar bevattnings- och växthusteknologi som ger en hälsosammare och effektivare växttillväxt genom oöverträffad syresättning, patogenkontroll och en förbättrad rotutveckling

Växter behöver syre för att växa. Att upprätthålla tillräckliga nivåer av upplöst syre (DO) i vattnet är det enklaste sättet att öka en växts hälsa.

Nanobubblor är negativt laddade vid ytan så de plockar upp de (+) positivt laddade salterna och näringsämnena och levererar dem till växtrötterna.

Necofusion Growth™ nanobubbelteknologin levererar en hög och jämn nivå av mikroskopiska luft/syre nanobubblor på ett kostnadseffektivt sätt. Den höga syrehalten stimulerar rottillväxten genom en bättre absorption av mineraler, vilket möjliggör en minskad och effektivare användning av gödningsmedel. Skörden ökar markant för vissa grödor på ett helt naturligt sätt. Förhöjda DO-nivåer minskar även sjukdomar och ökar rotmassan, vilket ökar näringsupptaget och omvandlingseffektiviteten.

Nanecos Necofusion™ produkter är idealiska för att snabbt höja och bibehålla övermättade DO-nivåer i bevattningsvattnet för att fullt ut kunna nyttja växternas genetiska potential. Att överladda en växts ämnesomsättning med syre kan öka utbytet samtidigt som det minskar grödans vändningscykel.

 • Ökar avkastningen

 • Ger en bättre växthälsa

 • Minskar gödselbehovet

MEKANISMEN SOM ÖKAR TILLVÄXTEN

Nanobubbelteknologin revolutionerar jordbruket tack vare de fantastiska resultat som erhålls på ett helt naturligt sätt. Nanobubblor använder kraften i vattnet och luften för att fullt ut nyttja växternas tillväxtpotential.

Växtens tillväxt stannar när rötterna blir hypoxiska. Necofusion påskyndar tillväxten av växten och levererar luft och vatten direkt till rötterna

Nanobubblor har ett inre tryck på upp till 3 MPa. När nanobubblor spricker så stimuleras rötterna och främjar utsöndringen av tillväxthormon. Växtens tillväxtpotential maximeras helt naturligt

Nanobubblor förfinar näringsämnen som gödningsmedel och levererar dem till rötterna. Effekten av näringsämnena maximeras eftersom de mikroniserade komponenterna arbetar direkt på rötterna

När växternas tillväxtpotential maximeras så ökar växtens förmåga att suga upp mer vatten och näringsämnen. Att öka det osmotiska trycket ökar den faktiska sockerhalten

Nanobubblor levererar syre till jorden, vilket aktiverar de aeroba bakteriernas verkan som kvävebakterier. Gödslingseffekten håller i sig och förbättrar jordens hälsa

HUR NANOBUBBLOR PÅVERKAR VÄXTER

Nanobubblor har helt unika egenskaper jämfört med vanliga bubblor. Dessa egenskaper tar fram växternas fulla tillväxtpotential och ger både en snabbare och en ökad skörd på ett helt naturligt sätt.

ÖKAR SYRENIVÅN

Ökar DO:n med upp till 15% utan behov av extra syretillförsel

Negativt laddade

Den negativa laddningen gör att de lätt fäster på grödans rötter

Nanobubblan spricker

Nanobubblor spricker när de kommer fram till rötterna

Aktiverar rötterna

Ökad syretillförsel till rötterna aktiverar rotandning

Minskar gödningsmedel

Genom att förbättra rötternas förmåga att ta upp näring minskar behovet av gödningsmedel

Förbättrar syntesförmågan

Förbättrad cytokinin syntesförmåga

Bil på tomater Naneco

Avkastningen ökade med 131%

Vi uppnåde en 131 % ökning av totalavkastningen under cirka 4 månader i en hydroponisk odling.

Testet utfördes med två likadana odlingsytor som låg separerade. De hade exakt samma förhållanden och avkastningen jämfördes.

I testdiagrammet cirkulerades näringslösningen med en nanobubbelgenerator i 30 minuter varje dag.

Bild salladsodling Naneco

Odling av sallader 20% högre tillväxt

ignissim morbi orci ut lacinia tincidunt in rhoncus sit in donec luctus sit pharetra id vulputate commodo, nunc nibh tincidunt purus morbi diam, in netus tempus, eu, ignissim morbi orci ut lacinia tincidunt in rhoncus sit in donec luctus sit pharetra id vulputate commodo, nunc nibh tincidunt purus morbi diam, in netus tempus, eu, ignissim morbi orci ut lacinia tincidunt in rhoncus sit in donec luctus sit pharetra id vulputate commodo, nunc nibh tincidunt purus morbi diam, in netus tempus, eu, ignissim morbi orci ut lacinia tincidunt in rhoncus sit in donec luctus sit pharetra id vulputate commodo, nunc nibh tincidunt purus morbi diam, in netus tempus, eu,

Bild jordgubbsodling Naneco

Odling av jordgubbar 22% högre tillväxt

ignissim morbi orci ut lacinia tincidunt in rhoncus sit in donec luctus sit pharetra id vulputate commodo, nunc nibh tincidunt purus morbi diam, in netus tempus, eu, ignissim morbi orci ut lacinia tincidunt in rhoncus sit in donec luctus sit pharetra id vulputate commodo, nunc nibh tincidunt purus morbi diam, in netus tempus, eu, ignissim morbi orci ut lacinia tincidunt in rhoncus sit in donec luctus sit pharetra id vulputate commodo, nunc nibh tincidunt purus morbi diam, in netus tempus, eu, ignissim morbi orci ut lacinia tincidunt in rhoncus sit in donec luctus sit pharetra id vulputate commodo, nunc nibh tincidunt purus morbi diam, in netus tempus, eu,

UP400 Growth

OPTIMALT FÖR JORDBRUK

Våra Necofusion™ produkter genererar extremt höga koncentrationer av nanobubblor, upp till 8 biljoner nanobubblor skapas varje minut tack vare den senaste nanobubbelteknologin.

Necofusion™ produkterna genererar omedelbart en mycket hög koncentration av nanobubblor utan behov av någon tidskrävande recirkulationsprocess.

UP400 Growth är den perfekta tillväxtsystemet för jordbruksindustrin.

 • Skapar upp till 8 biljoner bubblor per minut

 • Ökar tillväxten

 • Miljövänlig teknologi

ANDRA PRODUKTER

Hur det fungerar

Den animerade filmen visar hur vår unika nanobubbelteknologi fungerar inom jordbruket.

Nanobubblornas unika egenskaper ökar avkastningen och minskar driftkostnaderna på ett revolutionerande sätt.

Nanobubblor bidrar till en renare och hållbare värld!

 • Ökar växtstorleken

 • Inga kemikalier

 • Helt miljövänlig

ÖVERLÄGSEN GASÖVERFÖRING

Nanobubblor beter sig annorlunda än större bubblor eftersom de är nanoskopiska. Alla deras fördelaktiga egenskaper – stabilitet, ytladdning, neutral flytkraft, oxidation, etc. – är resultatet av deras storlek. Dessa unika egenskaper gör att nanobubblorna har en överlägsen gas överföringsförmåga

 • HYPEREFFEKTIV GASÖVERFÖRING

  Våra generatorer levererar en oöverträfflig gasöverföring till vätskor. Gasnivåerna håller sig på en mycket hög nivå under lång tid

 • KRAFTFULL OXIDATION

  Nanobubblorna ökar oxidations/reduktionspotentialen som eliminerar patogener och biofilm genom en process som kallas oxidation

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en kostnadsfri konsultation så berättar vi gärna mer om hur våra produkter kan hjälpa er verksamhet att få en ökad avkastning

ÖKAR AVKASTNINGEN

Växter absorberar vatten och näringsämnen genom rotsystemet, som kräver syre för den aeroba andningen. Högre syrenivåer i rotzonen i kombination med nanobubblornas stabilitetet och ytladdning resulterar i en större rotmassa. Detta gör att växterna kan absorbera näring och vatten mer effektivt och minskar behovet av gödningsmedel.  Den förbättrade växt metabolismen som erhålls med nanobubblor tillåter en snabbare och större omvandling av dessa insatser till växtmassa, vilket resulterar i ökad fruktsättning och blommande avkastning.

 • Förbättrar växternas tillväxt

 • Ökar rotutvecklingen

 • Främjar tillväxten av nyttiga mikrober

 • Minskar näringsbehovet

FÖRBÄTTRAR VÄXTHÄLSAN

En växts rötter behöver nyttiga bakterier, som frodas i en syrerik miljö. Patogener trivs i en miljö som inte innehåller eller har allvarlig brist på syre. Att öka syrenivåerna i rotzonen främjar goda bakterier, vilket hjälper rötterna att bli starkare. Omvänt kan skadliga bakterier och sjukdomar, som Pythium, få fäste när miljön runt växtens rötter blir anaerob eller syrefattig. Förhöjda syrenivåer i kombination med oxidationspotentialen hos syreberikade nanobubblor förhindrar rotburna sjukdomar och minskar behovet av kostsamma kemikalier, som fungicider.

SMARTA GRÖNA LÖSNINGAR

Necofusion™ nanobubbelteknogi snabbar på tillväxten och ökar avkastningen, tillsammans med behovstyrd bevattning minskas även vattenförbrukningen och användningen av gödningsmedel och bekämpningsmedel kraftigt!

Låt oss skräddarsy den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål.

 • Snabbare och större skördar

 • Minskar driftkostnader

 • Förbättrar växthälsan

Vi sköter allt åt dig

Våra Necofusion™ modeller kan integreras i de flesta systemen utan behov av större förändringar och investeringar.
De kan erhållas med olika typer av gasmoduler (ozon, syre m.fl) som gör att vätskor kan laddas med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vårt mål är att skräddarsy den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål.

 • ETT

  Kontakta
  oss

  Våra kunniga experter hjälper gärna till att besvara era frågor & funderingar.
  Boka gärna en kostnadsfri digital konsultation

 • TVÅ

  Gratis
  konsultation

  En av våra experter inom just din bransch går igenom era förutsättningar och vi gör en första bedömning på hur våra produkter kan förbättra er verksamhet

 • TRE

  Anpassad
  lösning

  Vi tar fram ett skräddarsytt förslag på den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål

 • FYRA

  INSTALLATION & DRIFTSÄTTNING

  Våra installatörer tar hand om hela installationen utan att störa er verksamhet. Vi säkerställer driften genom realtidsövervakning

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Företagssäljare

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi går först igenom er verksamhet och de viktigaste processerna. Därefter går vi igenom hur våra produkter kan hjälpa er att uppnå extraordinära förbättringar på ett klimatsmart sätt!