VI UTVECKLAR HÅLLBARA LÖSNINGAR

Vi utvecklar och tillhandahåller produkter och tjänster inom nanobubbelteknik. Tekniken ökar produktiviteten inom industriella och kommersiella processer på ett unikt och miljövänligt sätt.

Våra Necofusion™ produkter använder enbart jordens naturliga resurser och maximerar luftens, gasens, jordens och vattnets egenskaper med hjälp av nanobubbelteknologi.

Vi har ett nära samarbete med det japanska börsnoterade företaget Maruyama som är ledande  inom nanobubbelteknologin med flertalet olika patent. Genom teknik och informationsutbyte ligger vi i framkant med den senaste tekniken och de senaste framstegen som tas i många områden inom nanobubbeltekniken.

Naneco är generalagent i Norden för Maruyamas produktsortiment.

Bild på Micke Naneco

VÅRA VÄRDEORD

 • Innovation

  Vi ska erbjuda innovativa produkter och tjänster som gör stor skillnad för kunder inom många olika industrier

 • Hållbarhet

  Våra produkter och tjänster ska alltid leverera extraordinära resultat på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt

 • Kunskap

  Naneco ska ha expertkunskap och ligga i framkant i nya utvecklingsområden inom nanobubbelteknologin

 • Kundfokus

  Från första kontakt till leverans ska kundens önskemål och behov stå i fokus. Vi ska överträffa kundens höga förväntningar

Miljöarbete

Klimatet i fokus

Världens naturliga miljö fortsätter att försämras varje dag, de absoluta förutsättningarna för att vi ska överleva är luft, vatten och jord.

Vi på Naneco är glada att kunna bidra till en renare och hållbarare värld där införandet av nanobubbeltekniken i hög grad kommer att hjälpa till att lösa många av dessa problem. Med vår passion för hållbara innovationer utvecklar vi produkter och uppfinningar som hjälper olika branscher att skydda livsviktiga resurser och använda vatten mer effektivt.

Nanobubbelteknologin bakom Necofusion™ produkterna är banbrytande och hållbar. Genom att endast använda naturens resurser i form luft, gas och vatten återställs miljön utan någon negativ påverkan.

Tillsammans kan vi göra ett långtgående bidrag till en hållbarare värld!

Miljöansvar Naneco

Banbrytande teknik

Nanobubbelteknologi som endast använder jordens naturliga resurser men skapar unika resultat inom många områden

Bidrar till en hållbar värld

Necofusion™ produkterna hjälper företag inom många industrier att kraftigt minska deras klimatpåverkan

Kraftigt ökad produktivitet

Produktiviten och lönsamheten ökar kraftigt inom flera industrier genom användning av våra Necofusion™ produkter

SAMHÄLLSANSVAR

Ett bättre samhälle

Vår ambition på Naneco är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att stödja och samarbeta med föreningar och institutioner med sunda och hållbara värderingar.

Det lokala idrottslivet ligger oss verkligen varmt om hjärtat och därför sponsrar vi föreningar med värdegrunder som värnar om allas lika värde och där alla är välkomna.
Vi sponsrar endast idrottsföreningar med huvudinriktning på ungdomsidrott och som har ett hållbart och långsiktigt tänk i sitt arbete.

Som i all vår marknadsföring är det en självklarhet att även samarbetet med idrottsklubbar genererar affärsmässiga möjligheter och stärker vårt varumärke.

Utöver samarbete med idrottsklubbar i form av sponsring engagerar sig Naneco även i andra projekt med ambitionen att bidra till en hållbar samhällsutveckling, som t.ex. organisationen Wa­t­erAid som ar­be­tar för en bät­tre värld där alla män­niskor har till­gång till rent vat­ten.

Ansök om sponsring

Skicka din ansökan till info@naneco.com

Hållbarhet Naneco

Hållbarhetsarbete

Att arbeta långsiktigt och med hållbara lösningar är grundläggande för oss på Naneco. De föreningar och institutioner som vi samarbetar och stödjer ska ha samma grundsyn och arbeta för ett bättre och mer hållbart samhälle.
Tillsammans arbetar vi för en bättre värld!

Sponsorskap

Vi på Naneco är stolta över att vara huvudsponsorer för fotbollsföreningen Rönninge Salem Fotboll (RSF) med bas i Rönninge. RSF består av cirka 1000 medlemmar och är en av Stockholms största fotbollsföreningar. Vi delar samma värdegrunder och det var en självklarhet att sponsra föreningen

Rent vatten till alla

Vat­ten är en grundläg­gande män­sklig rät­tighet, men en tion­del av världs­be­folknin­gen har inte till­gång till rent vat­ten. Detta orsakar många sjukdomar och för tidig död i många länder.
Genom att stödja Wa­t­erAid hoppas vi på Naneco att fler i framtiden ska få tillgång till rent vatten

VISION & MÅL

Långsiktigt arbete

Naneco ska vara det ledande företaget i Europa inom nanobubbeltekniken.
Våra produkter och tjänster ska vara det självklara valet för företag som vill minska sin klimatpåverkan och samtidigt öka sin produktivitet.

Våra produkter ger ett stort kundvärde inom fiske – jordbruk – gruv – vattenrening och rengöringsindustrin. Genom att erbjuda kostnadseffektiva och skräddarsydda lösningar ska kunna implementeras inom ett bredd spektrum av industrier. Våra Necofusion™ produkter ska bidra till en renare och effektivare produktion av livsmedel och en förbättrad vattenbehandling.

Vi ska ligga i framkant med den senaste utvecklingen och besitta unik expertkunskap inom nanobubbelteknologin. Vi ska utveckla nya och bättre produkter till befintliga och till nya användningsområden.

Vision Naneco
Naneco Greentrech

Utveckla nanobubbelteknologin

Nanobubbelteknologin är relativ ny och kunskapen ökar hela tiden. Det bedrivs mycket forskning i olika delar av världen och inom nya områden där nanobubblors unika egenskaper tros ge stora förbättringar. Teknologin kommer därför att fortsätta förbättras ytterligare och nya områden kommer att upptäckas

Forskning och utveckling

Vi på Naneco bedriver egen forskning och utvecklar och förbättrar produkter inom nanobubbelteknologin.
Tillsammans med våra partners och kunder förbättrar vi våra produkter och tjänster.
Vår målsättning är att alltid leverera produkter med den senaste och effektivaste tekniken

Marknadsledare inom foodtech

Våra Necofusion™ produkter ska bidra till en renare och effektivare produktion av livsmedel. Genom att boosta tillväxten av djur och växter så ökar produktiviteten och lönsamheten inom viktiga områden. Våra smarta produkter använder endast naturens egna resurser och arbetar behovstyrt

Sälj & Marknadschef


Daniel Häggqvist

Telefon: +46 771 52 52 00

E-post: daniel.haggqvist@naneco.com

Kontakta oss

Vill du få svar på en fråga eller beställa en tjänst? Du kan kontakta oss via e-post, telefon eller Facebook. Våra öppettider är helgfria vardagar måndag - fredag 08:00-16:00

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.