REVOLUTIONERANDE TEKNIK

Nanobubblor även kallade ultrafine bubbles är mikroskopiska luft eller gasbubblor i vätska. En nanobubbla har samma storlek som ett virus (0,1 µ) och det går upp till 1000 bubblor i bredden på ett mänskligt hårstrå. Nanobubblor kan formas med hjälp av olika typer av gaser som t.ex. syre, nitrogen ozon, m.fl och injiceras i olika typer av vätskor.

Nanobubblor beter sig annorlunda än större bubblor eftersom de är nanoskopiska. Alla deras fördelaktiga egenskaper – stabilitet, ytladdning, neutral flytkraft, oxidation, etc. – är resultatet av deras storlek. Dessa unika egenskaper gör det möjligt för nanobubblorna att skapa unika resultat inom många olika områden.

Nanobubblor har skapat en ny gräns för vetenskap och teknik som förändrar hur hela industrier använder och behandlar sitt vatten.

NANOBUBBLOR HAR UNIKA EGENSKAPER

Osynliga bubblor

En nanobubbla har samma storlek som ett virus (0,1 µ) och kan därför endast ses med hjälp av laser eller med speciell labbutrustning

Neutral flytkraft

På grund av sin storlek så stiger de inte upp till ytan som vanliga bubblor och spricker, utan de förblir stabila ända upp till 12 månader

Negativ ytladdning

Ytan har en stark negativ laddning som attraherar och fäster på organiska material och ger vätskor en starkare sköljeffekt

Högt inre tryck

Nanobubblorna har ett högt inre tryck på ca 3 MPa. Detta ger bubblorna en kraftfull rengöringsförmåga

Kraftfull oxidation

Nanobubblorna ökar oxidations och
reduktionspotentialen som eliminerar patogener och biofilm genom en process som kallas oxidation

Effektiv gasöverföring

De har en oöverträfflig gasöverföring som inte kan fås med andra metoder på marknaden tack vare deras unika egenskaper

Ökar flotationsåtervinningen

Nanobubblorna ger en kraftig ökad flotationsåtervinning av fina mineralpartiklar jämfört med konventionell flotation

Tar bort biofilm

De tar bort och förhindrar uppbyggnad av biofilm på ett effektivt och miljövänligt sätt utan behov av kemikalier

Jämn spridning

Nanobubblorna får en jämn spridning i vätskor tack vare deras neutrala flytkraft och deras negativa ytladdning som repellerar andra bubblor

Bilder på Nanecos produkter

PATENTERADE PRODUKTER

SKAPAR BILJONER NANOBUBBLOR

Våra maskiner har den senaste nanobubbeltekniken och genererar upp till 8,5 biljoner bubblor varje minut.

De ökar produktiviteten inom jordbruksanläggningar, fisk & skaldjursodlingar, vattenreningsanläggningar, inom rengöringssektorn och inom många fler områden.

UNIK JAPANSK TEKNOLOGI

Nanotekniken i våra produkter kommer från det japanska börsnoterade företaget Maruyama som grundades redan år 1895 i Japan. Maruyama utvecklar produkter med den senaste nanobubbelteknologin.

Japansk Innovation

Produkterna håller högsta kvalitet med en oöverträffad pålitlighet. Maruyamas produkter är de mest effektiva och pålitliga produkterna på marknaden. 5 års garanti lämnas på alla våra generatorer.

5 års garanti

Utförda tester inom jordbrukssektorn, fiskeindustrin, vattenrening och rengöringssektorn har visat på mycket goda resultat som inte kan erhållas på något annat naturligt och miljövänligt sätt.

Miljövänlig

Lantbruk

Ökad tillväxt

Necofusion Growth™ nanobubblor ger stora fördelar för lantbrukssektorn genom att förbättra tillväxten och immuniteten hos djur och växter.

Inom jordbruket hjälper den höga syrehalten som erhålls med nanobubblor till att stimulera rottillväxten genom en bättre absorption av mineraler, vilket möjliggör minskning och effektivare användning av gödningsmedel. Skörden ökas markant för vissa grödor.

Inom fiske och skaldjursodlingar påskyndas tillväxten genom den ökade och mer stabila syremängden. Dödligheten minskas även genom en förbättrad vattenmiljö utan skadliga patogener och parasiter.

Några fördelar:

 • Stimulerar djur & växttillväxt
 • Förbättrar rotstruktur och näringsupptag
 • Förbättrar växt och vattenmiljön
 • Minskar sjukdomar och dödlighet

APPLIKATIONER INOM LANTBRUK

Vattenteknik

Naturlig återställning

Nanobubbelteknologin är en beprövad kemikaliefri vattenreningsteknik. Necofusion Pure™ nanobubblor renar och återställer vatten utan behov av kemikalier, detta sker på ett kostnadseffektivt sätt. Nanobubblor (luft) används för att syresätta sjöar och vattendrag där problem med algblomning och/eller anaeroba bakterier uppstått. Nanobubblorna höjer snabbt upp syrenivån, vattnet renas från patogener och alger försvinner på kort tid.

Vid vattenrening används nanobubblor innehållandes ozon för att effektivt rena vattnet på ett kostnadseffektivt sätt. Nanobubblor innehållandes ozongas förblir stabila i dagar eller till och med veckor till skillnad mot några timmar med traditionella metoder.

Några fördelar:

 • Det är en 100 % kemikaliefri teknik
 • Bryter ner föroreningar
 • Tar bort algblomning och anaeroba bakterier
 • Hög gasöverföring

APPLIKATIONER INOM VATTENTEKNIK

Rengöring

Ökad rengöringskraft

Nanobubbelteknologin i Necofusion Clean™ är optimal för olika typer av rengöring eftersom den förstärker vattnets rengöringseffekt på ett naturligt sätt. Bubblornas mikroskopiska storlek och deras negativa ytladdning gör att de tränger djupt in i minsta spricka. Deras höga inre tryck (ca 3 MPa) gör att den fysiska kraften blir väldigt stor när bubblorna spricker (imploderar), kraften gör att smutspartiklar, fläckar och bakterier dras bort på ett effektivt och unikt sätt.

Några fördelar:

 • 100 % kemikaliefri teknik
 • Rengör på djupet
 • Stora användningsområden
 • Kostnadseffektiv teknik

APPLIKATIONER INOM RENGÖRING

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en konsultation så berättar vi gärna mer om hur våra produkter kan hjälpa er verksamhet att nå nya höjder

Innovation

SMARTA GRÖNA LÖSNINGAR

Våra produkter kan integreras i de flesta system utan behov av några större förändringar eller investeringar.

Ett flertal av våra Necofusion™ modeller kan erhållas med olika typer av gasmoduler (ozon, syre m.fl) som gör att vätskor kan laddas med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vårt mål är att skräddarsy den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål.  Ta kontakt med en av våra experter så hjälper vi er vidare!

 • Smartare teknik

 • Trådlösa system

 • Fjärrstyrd driftövervakning 24/7

Behovsstyrd bevattning

Necofusion™ nanobubbelteknologi snabbar på tillväxten och ökar skörden, tillsammans med behovsstyrd bevattning minskar även vattenförbrukningen och användningen av gödningsmedel och bekämpningsmedel kraftigt

Uppkopplad system 24/7

Våra Necofusion™ modeller kan kopplas upp för att kunna fjärrstyras, driftövervakning sker 24/7. Serviceavtal kan köpas till.

Snabba och hållbara resultat

Nanobubblor förändrar i grunden hur företag använder gaser för att förbättra sina industriella processer, eliminerar kemikalier, sparar energi, behandlar vatten och ökar tillväxt av djur & växter

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Företag Jordbruk

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi går först igenom er verksamhet och de viktigaste processerna. Därefter går vi igenom hur våra produkter kan hjälpa er att uppnå extraordinära förbättringar på ett klimatsmart sätt!

Bild på Micke Naneco

Frågor och svar

Nanobubblor (också kallad för Ultrafine bubbles eller UFB) är bubblor som är mycket mindre än bubblorna vi ser i vårt dagliga liv och har en diameter mindre än 100 μm (= 0,1 mm). Dess storlek gör att bubblorna får unika egenskaper där varje bubbla får ett negativt ytladdning och ett inre tryck på upp till 30 atm.

För att se nanobubblor behövs labbutrustning pga bubblornas storlek. Men ett enkelt sätt att få en indikation är att träffa bubblorna med en grön laserpekare i t.ex en glasbehållare. På detta sätt kommer man att se en stark tydlig grön linje som särskiljer sig från vanligt vatten i samma typ av glasbehållare.

Vatten som innehåller ett stort antal nanobubblor är transparent. Nanobubblor rapporteras ha en livslängd på upp till 12 månader, detta eftersom de nästan helt tappar sin naturliga flytförmåga och blir mer tåliga mot temperaturshöjningar och rörelser än vanliga bubblor.
Tack vare denna egenskap kan bubblorna upprätthålla en högre och jämnare syrenivå i vattnet. Detta påskyndar tillväxten för t.ex odling och fiske.
Därför är odling och fiske väldigt bra användarområden för nanobubblortekniken.

Forskning av nanobubblor (Ultrafine bubbles) har en lång historia i Japan och har utvecklats med deltagande av många forskare / ingenjörer, främst inom områden som maskinteknik, kärnteknik och kemiteknik.
I synnerhet sedan 1990-talet har grundforskning om mikrobubblor och Ultrafine bubbles och dess många tillämpningsexempel rapporterats, vilket lade grunden för att Japan skulle bli ett avancerat land inom denna teknik.

Med högre nivåer av syre eller gas i bubblan blir den mer flytande och kommer snabbt att flyta upp till ytan och spricka.
Nanobubblornas storlek gör att de nästan helt tappar sin naturliga flytförmåga och de förblir därför kvar i vätskan under längre perioder.

Vi får ofta höra det och vi hade samma känsla när vi startade Naneco. Dock finns det mycket forskning och bevis på att denna fantastiska teknik fungerar!

Kontakta oss

Vill du får svar på en fråga eller beställa en tjänst? Du kan kontakta oss via e-post, telefon eller Facebook. Våra öppettider är helgfria vardagar måndag - fredag 08:00-16:00

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.