NANOBUBBELTEKNIK

INNOVATIVT OCH HÅLLBART

Nanobubblor återställer den naturliga balansen i sjöar, dammar, reservoarer och vattendrag på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.
Den innovativa nanobubbelteknologin eliminerar framgångsrikt orsakerna till algblomning, illalukter och fiskdöd på ett naturligt och kemikaliefritt sätt.

De unika egenskaper som nanobubblorna har ger en hypereffektiv syreöverföringsförmåga som ökar nivåerna av löst syre (DO) och upprätthåller en mer aerob miljö jämfört med andra metoder. Nanobubblorna kan förbli stabila under flera månader och därför kan en högupplöst syrenivå upprätthållas under långa perioder.

Nanobubblor har även en kraftig oxidationsförmåga som effektivt oxiderar organiska föroreningar som därmed blir ofarliga.

NANOBUBBLORNAS MEKANISM

Nanobubbelteknologin revolutionerar vattenbehandlingar tack vare de fantastiska resultat som erhålls på ett helt naturligt sätt. Nanobubblorna maximerar den naturliga kraften i vatten och luft.

Den exceptionella gasöverföringsförmågan i nanobubblorna ger en kraftigt förbättrad luftningseffektivitet till en låg kostnad. Våra nanobubbelgeneratorer uppnår syreöverföringshastigheter på över 85 %.

Nanobubblor ökar oxidationspotentialen och nivåerna av löst syre som behövs för att eliminera smak- och luktföreningar som produceras av alger, bakterier, anaeroba förhållanden och ruttnande organiskt material

Nanobubblor har unika kemiska och fysikaliska egenskaper. En av dessa är deras oxidationskraft som förbättrar vattnets naturliga förmåga att bryta ner oönskade organiska föreningar

HUR NANOBUBBLOR PÅVERKAR

Ökar syrenivån

De ökar nivån av löst syre tack vare sina unika egenskaper

Minskar sedimentansamlingar

De överför syre direkt till sedimentet och över vattenkroppen där det behövs som mest

Motverkar algblomning

Nanobubblor bekämpar alger och ökar vattnets motståndskraft

Bryter ned organisk material

De ger en djup leverans av syre även till svåråtkomliga områden och minskar sedimentsamlingar

Förhindrar dålig lukt

Nanobubblor ökar oxidationspotentialen och eliminerar luktföreningar som produceras av alger, bakterier

Avancerad oxidation

De ökar oxidationspotentialen och eliminerar luktföreningar som produceras av alger, bakterier

UP700 Pure

OPTIMALT FÖR SYRESÄTTNING AV SJÖAR

Våra Necofusion™ produkter genererar extremt höga koncentrationer av nanobubblor, upp till 8 biljoner nanobubblor skapas varje minut tack vare den senaste nanobubbelteknologin.

Necofusion™ produkterna genererar omedelbart en mycket hög koncentration av nanobubblor utan något behov av en tidskrävande recirkulationsprocess.

 • Japansk nanoteknik

 • Utan några tillsatser

 • Ökar produktiviteten

ANDRA PRODUKTER

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en konsultation så berättar vi gärna mer om hur våra produkter kan hjälpa er verksamhet att nå nya höjder

Hållbar teknologi

Unik nanoteknik som gör skillnad

De nuvarande uppvärmningstrender i haven orsakar ökade växtplanktonblomningar, ju varmare vattnet är desto lägre är nivån av naturligt förekommande löst syre. På grund av låga syrenivåer kan det förekomma massiva algblomningar, som kan vara giftiga för fiskar, boskap och människor.

Nanobubblorna ökar syrehalten och producerar hydroxylradikaler, en av de starkaste kända oxidanterna endast genom att använda kraften i luften och vattnet. Denna oxidativa effekt bekämpar alger direkt och hjälper till att minska tillgången på de näringsämnen som orsakar störande blomningar. Vattnet blir även mer motståndskraftigt mot algblomning.

Nanobubblornas unika egenskaperna är ett säkert och naturligt alternativ till traditionella kemiska bekämpningsmedel.

 

VI SKÖTER ALLT ÅT DIG

Våra produkter kan integreras i de flesta system utan behov av några större förändringar och investeringar.

Ett flertal av våra produktmodeller kan erhållas med olika typer av gasmoduler (ozon, syre m.fl) som gör att vätskor kan laddas med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vårt mål är att skräddarsy den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål. Ta kontakt med en av våra experter så hjälper vi er vidare!

Bild anställd Naneco
 • ETT

  Kontakta
  oss

  Våra kunniga experter hjälper gärna till att besvara era frågor och funderingar.
  Boka gärna en kostnadsfri digital konsultation

 • TVÅ

  Gratis
  konsultation

  En av våra experter inom just din bransch går igenom era förutsättningar och gör en första bedömning på hur våra produkter kan förbättra er verksamhet

 • TRE

  Anpassad
  lösning

  Vi tar fram ett skräddarsytt förslag på den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål

 • FYRA

  INSTALLATION & DRIFTSÄTTNING

  Våra installatörer tar hand om hela installationen utan att störa er verksamhet. Vi säkerställer driften genom realtidsövervakning

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Företagssäljare

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi går först igenom er verksamhet och de viktigaste processerna. Därefter tittar vi på hur våra produkter kan hjälpa er att uppnå extraordinära förbättringar på ett klimatsmart sätt!