FÖRDELAR MED NANOBUBBLOR

Nanobubblornas unika egenskaper ökar avkastningen inom fisk & skaldjursodlingsindustrin på ett naturligt och kostnadseffektivt sätt. Nanobubbelteknologin i våra Necofusion™ produkter ger en kraftigt ökad syreöverföring och förbättrar tillväxt, vattenkvalitén och foderomvandling

Över hälften av den fisk och skaldjur som direkt konsumeras av människor produceras genom vattenbruk, även känt som fisk eller skaldjursodlingar. Eftersom fiskodlare vill producera mer fisk för att hålla jämna steg med den globala efterfrågan, stöter de på allvarliga problem med brist på löst syre (DO) i vattnet. Fisk och skaldjur behöver syre för att andas. När fiskpopulationer är tätt packade är en brist på DO oundviklig eftersom fisken och skaldjuren förbrukar mer syre från vattnet. Dessutom ackumuleras avfallsbiprodukter på golvet i fiskodlingen, vilket skadar eller eliminerar växter och djur på botten. Nanecos avancerade gas-till-vätska-injektionsteknik kan lindra dessa problem genom att snabbt höja och bibehålla högre nivåer av DO-nivåer i fiskodlingen och effektivt syresätta havsbotten på grund av nanobubblornas brist på flytkraft.

 • Ökar avkastningen

 • Minskar driftkostnader

 • Minskar sjukdom & dödlighet

Skaldjur Naneco

MEKANISMEN BAKOM NANOBUBBLOR

Nanobubbelteknologin revolutionerar vattenbruksindustrin tack vare de fantastiska resultat som erhålls på ett helt naturligt sätt. Nanobubblor maximerar kraften i vatten, luft och gaser.

Nanobubblornas unika egenskaper gör att en hög och stabil syrenivå kan levereras. Necofusion produkterna överför syre till vattnet mer effektivt än någon annan teknik på marknaden

Ultrafina nanobubblor har flera unika egenskaper inklusive lång livslängd i vätska på grund av deras negativt laddade yta, och hög gaslöslighet i vätskan på grund av deras höga inre tryck

Förutom att överföra gas mer effektivt, kvarstår nanobubblorna vi bildar genom denna gasöverföringsprocess i vatten (eftersom de inte stiger som andra bubblor) som inte bara hjälper till att upprätthålla förhöjda nivåer av löst syre, utan också deltar i olika fysiska ( som kan hjälpa till med separationsprocesser eller skura biofilm från ytor eller minska ytspänningen) och kemiska reaktioner (som kan hjälpa till att oxidera oönskade metaller, föroreningar och patogener)

HUR NANOBUBBLOR PÅVERKAR

Ökar tillväxten

Nanobubblor höjer DO-nivån i fiskodlingar och möjliggör en högre beläggningstäthet samtidigt som fiskarnas tillväxt ökar på ett naturligt och unikt sätt

Effektiv syreöverföring

Våra Necofusion™ produkter har en högsta syreöverföringseffektivitet på över 90%, helt överlägset jämfört med andra luftningsmetoder på marknaden

Minskar sjukdom & dödlighet

Nanobubblor ger en kraftigt förbättrad vattenmiljö genom att eliminera parasiter, svamp och aeroba bakterier. Sjukdom och dödligheten minskar kraftigt

Ökar matomvandlingen

Nanobubblor ger en kraftigt förbättrad vattenmiljö genom att eliminera parasiter, svamp och aeroba bakterier. Sjukdom och dödligheten minskar kraftigt

Sänker Ammoniak nivåer

Nanobubblor ger en kraftigt förbättrad vattenmiljö genom att eliminera parasiter, svamp och aeroba bakterier. Sjukdom och dödligheten minskar kraftigt

Förbättrar vattenkvaliteten

Nanobubblor ger en kraftigt förbättrad vattenmiljö genom att eliminera parasiter, svamp och aeroba bakterier. Sjukdom och dödligheten minskar kraftigt

UP700 Growth

OPTIMALT FÖR FISKEINDUSTRIN

Våra Necofusion™ produkter genererar extremt höga koncentrationer av nanobubblor, upp till 8 biljoner nanobubblor skapas varje minut tack vare den senaste nanobubbelteknologin.

Necofusion™ produkterna genererar omedelbart en mycket hög koncentration av nanobubblor utan behov av någon tidskrävande recirkulationsprocess.

UP700 Growth är den perfekta tillväxtsystemet för fiskeodlingsindustrin.

 • Ökar tillväxten

 • Miljövänlig teknologi

 • Skapar upp till 8 biljoner bubblor per minut

ANDRA PRODUKTER

Hur det fungerar

I filmen nedan förklarar vi hur vår nano-vattenteknik fungerar och hur den på ett helt unikt sätt ökar produktiviteten i flera olika industriella och kommersiella processer på ett klimatsmart sätt. Vi garanterar att det fungerar!

 • Ökar växtstorleken

 • Inga kemikalier

 • Helt miljövänligt

 • Unika nanoteknik

ÖVERLÄGSEN GASÖVERFÖRING

Nanobubblor beter sig annorlunda än större bubblor eftersom de är nanoskopiska. Alla deras fördelaktiga egenskaper – stabilitet, ytladdning, neutral flytkraft, oxidation, etc. – är resultatet av deras storlek. Dessa unika egenskaper gör att nanobubblor har en överlägsen gas överföringsförmåga

 • HYPEREFFEKTIV GASÖVERFÖRING

  Våra generatorer levererar en oöverträfflig gasöverföring till vätskor på marknaden. Gasnivåerna håller sig på en mycket hög nivå under lång tid

 • KRAFTFULL OXIDATION

  När nanobubblor stimuleras så destabiliseras de och kollapsar, vilket frigör hydroxylradikalen (HO) som är ett av de starkaste kända oxidationsmedel

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en konsultation så berättar vi gärna mer om hur våra produkter kan hjälpa er verksamhet att nå nya höjder

Minskar driftkostnader

Necofusion™ nanobubbelteknologi minskar syreförbrukningen och energikostnader tack vare en syreöverföring på över 90%. Nanobubblor förbättrar även foderomvandlingen och parasitbehandlingar, vilket ger minskade driftskostnader.

Nanobubblor ger en hög och stabil nivå av löst syre som förbättrar beläggningsdensiteten, foderomvandlingen, tillväxten och minskar sjukdom och dödlighet. Avkastningen ökar på ett säkert och hållbart sätt utan att kompromissa med kvaliteten.

 • Minskad vattenförbrukning

 • Förbättrar växthälsan

 • Snabbare och större skördar

Minskar sjukdom och dödlighet

Vårda friskare fiskar och förbättra din vattenkvalitet genom att injicera nanobubblor i ditt vatten. Tillsatsen av nanobubblor i bulklösning håller sjukdomar, bioföroreningar, skadliga alger och patogener borta, medan en stabil tillförsel av löst syre främjar fiskens hälsa och hjälper dem att nå ett optimalt foderomvandlingsförhållande. Nanobubblor neutraliserar effektivt föroreningar, inklusive bismakföreningar som förekommer i RAS-anläggningar. De kan också användas för riktade, kemikaliefria behandlingar: till exempel har laxodlare använt nanobubblor för att förbättra behandlingen av sjölöss. Från förebyggande av alger till sanering av havsbotten, Nanecos nanobubblegeneratorer är den ultimata lösningen för att förbättra hälsan i ditt vattensystem.

Nanobubblor ökar syretillgängligheten jämnt i hela vattenpelaren, även på djupet vilket minimerar patogener. Detta ger färre sjukdomar, friskare gälar, minskar dödligheten, förbättrar nitrifikationen, H2S-oxidation och förbättrar tillväxten

 • Minskad vattenförbrukning

 • Förbättrar växthälsan

 • Snabbare och större skördar

Ökar avkastningen

Nanobubblor erbjuder en ny, effektivare och mer hållbar teknik för att upprätthålla DO-nivåer i vattenbruksverksamheter med användning av ultrafina nanobubblor.

Nanecos ultrafina nanobubblegeneratorer ökar löst syre i fiskodlingar med havsvatten. De ultrafina nanobubblorna bidrar till mer effektiv och hållbar vattenbruksverksamhet.

System för supersyremättnad med hjälp av ultrafin nanobubbleteknologi. Nanecos patenterade supermättnadsteknologi fortsätter att vara ledande inom ultrafina nanobubblesystem designade för att öka syrenivåerna i vattenbruk, förbättra fiskens hälsa och tillväxt.

Nanobubblor är en innovativ, hållbar bevattnings- och växthusteknologi som ger en hälsosammare och effektivare växttillväxt genom oöverträffad syresättning, patogenkontroll och förbättrad rotutveckling. Sanera alger

 • Minskad vattenförbrukning

 • Förbättrar växthälsan

 • Snabbare och större skördar

Vi sköter allt åt dig

Våra produkter kan integreras i de flesta systemen utan behov av större förändringar och investeringar.

Ett flertal av våra produktmodeller kan erhållas med olika typer av gasmoduler (ozon, syre m.fl) som gör att vätskor kan laddas med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vårt mål är att skräddarsy den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål. Ta kontakt med en av våra experter så hjälper vi er vidare!

Bild anställd Naneco
 • ETT

  Kontakta
  oss

  Våra kunniga experter hjälper gärna till att besvara era frågor & funderingar.
  Boka gärna en kostnadsfri digital konsultation

 • TVÅ

  Gratis
  konsultation

  En av våra experter inom just din bransch går igenom era förutsättningar och vi gör en första bedömning på hur våra produkter kan förbättra er verksamhet

 • TRE

  Anpassad
  lösning

  Vi tar fram ett skräddarsytt förslag på den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål

 • FYRA

  INSTALLATION & DRIFTSÄTTNING

  Våra installatörer tar hand om hela installationen utan att störa er verksamhet. Vi säkerställer driften genom realtidsövervakning

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Företagssäljare

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi går först igenom er verksamhet och de viktigaste processerna. Därefter går vi igenom hur våra produkter kan hjälpa er att uppnå extraordinära förbättringar på ett klimatsmart sätt!