NANOBUBBLOR

EFFEKTIVISERAR VATTENRENINGEN

Nanobubblor har unika egenskaper som förbättrar flera av processerna inom vattenrening.
Deras exceptionella gasöverföringsförmåga ger en kraftigt förbättrad luftningseffektivitet som markant sänker energiförbrukningen. Nanobubblorna ökar nivån av löst syre under långa perioder och ger en djup leverans av syre till den biologiska flocken. Tack vare detta så upprätthålls därmed en mer aerob biomassa som ökar behandlingskapaciteten och förbättrar det biologiska och kemiska syrebehovet och blir ammoniak avlägsnande.

Nanobubblor ökar även den fysiska separationen och ger en kemikaliefri oxidation tack vare sina unika egenskaper.

Utnyttja kraften i nanobubblor för att få ut mer av din behandlingsprocess och infrastruktur.

 • Förbättrar luftningseffektiviten

 • Ökar den fysiska separationen

 • Avancerad kemikaliefri oxidation

Gasöverföring på över 85%

Våra nanobubbelgeneratorer uppnår syreöverföringshastigheter på över 85 % och kan användas som den enda luftningstekniken eller som ett komplement till ett befintligt luftningssystem. Nanobubblor förbättrar även befintliga luftningssystem genom borttagning av ytaktiva ämnen

Avancerad oxidation

När gasfyllda nanobubblor möter föroreningar börjar en effektiv oxidationsprocess som effektivt bryter ner befintliga molekylära strukturer. Nanobubblorna fäster vid partiklar av föroreningar i avloppsvattnet som sedan förs upp till ytan och bildar ett slurrylager som skummas bort

NANOBUBBLORNAS MEKANISM

Nanobubbelteknologin revolutionerar vattenbehandlingar tack vare de fantastiska resultat som erhålls på ett helt naturligt sätt. Nanobubblorna maximerar den naturliga kraften i vatten och luft.

Nanobubblornas exceptionella gasöverföringsförmåga ger en kraftigt förbättrad luftningseffektivitet som markant sänker energiförbrukningen. Våra nanobubbelgeneratorer uppnår syreöverföringshastigheter på över 85 %.

Nanobubblor ökar nivån av löst syre under långa perioder och ger en djup leverans av syre till den biologiska flocken. Tack vare detta så upprätthålls därmed en mer aerob biomassa som ökar behandlingskapaciteten och förbättrar det biologiska och kemiska syrebehovet och verkar ammoniak avlägsnande

Nanobubblor ökar oxidationspotentialen och nivåerna av löst syre som behövs för att eliminera smak- och luktföreningar som produceras av alger, bakterier, anaeroba förhållanden och ruttnande organiskt material

Nanobubblornas neutrala flytförmåga, hydrofoba natur och starka negativa ytladdning gör att de attraheras av föroreningar som t.ex. fetter, oljor, fett, ytaktiva ämnen, kolloider och fasta ämnen. Nanobubblorna omsluter föroreningen och separerar den från lösningen, vilket gör att den lätt kan avlägsnas genom flotation eller filtrering

Våra nanobubbelgeneratorer uppnår en syreöverföringshastighet på över 85 %. Den upplösta syrenivån (DO) håller sig hög under långa perioder tack vare nanobubblornas unika egenskaper som gör att de kan förbli stabila i vätskor under flera månader.

UP400 Pure

OPTIMALT FÖR VATTENRENINGSPROCESSER

Våra Necofusion™ produkter genererar extremt höga koncentrationer av nanobubblor, upp till 8 biljoner nanobubblor skapas varje minut tack vare den senaste nanobubbelteknologin.

Necofusion™ produkterna genererar omedelbart en mycket hög koncentration av nanobubblor utan behov av någon tidskrävande recirkulationsprocess.

 • Japansk nanoteknik

 • Miljövänlig teknik

 • Ökar produktiviteten

ANDRA PRODUKTER

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en konsultation så berättar vi gärna mer om hur våra produkter kan hjälpa er verksamhet att nå nya höjder

NANOBUBBLOR

ANVÄND EN EFFEKTIVARE TEKNIK

Vår vattenmiljö är under press. Den utsätts för allt fler föroreningar, som förekommer i onaturligt höga koncentrationer och utgör en ständigt ökande risk för föroreningar.

Idag är det ett stort fokus på att utveckla och ta fram innovativa och hållbara lösningar som klarar av skärpta regelverk för behandling av vatten. Därför är det avgörande att avloppsvattenrening optimeras och effektiviseras med hjälp av nya teknologier som t.ex. nanobubblor.

Nanecos nanobubbelgeneratorer injicerar syrenanobubblor i vatten med en överföringseffektivitet på över 85%, den högsta av samtliga metoder på marknaden. Den upplösta syrenivån (DO) håller sig högt under långa perioder tack vare nanobubblornas unika egenskaper som gör att de kan förbli stabila i vätskor i flera månader.

Nanobubblorna ger en kemikaliefri och effektiv oxidationsprocess där organiska föroreningar blir oxiderade och därmed ofarliga. De negativt laddade nanobubblorna fäster vid partiklar av föroreningar i avloppsvattnet som sedan förs upp till ytan och bildar ett slurrylager som skummas bort.

På så sätt kan nanobubbeltekniken ta bort föroreningar i avloppsvattnet med en mycket hög effektivitet och på ett hållbart sätt.

 • 100 % kemikaliefri teknik

 • Sänker driftkostnader

 • Innovativt nanoteknik

VI SKÖTER ALLT ÅT DIG

Våra produkter kan integreras i de flesta systemen utan behov av större förändringar och investeringar.

Ett flertal av våra produktmodeller kan erhållas med olika typer av gasmoduler (ozon, syre m.fl) som gör att vätskor kan laddas med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vårt mål är att skräddarsy den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål. Ta kontakt med en av våra experter så hjälper vi er vidare!

Bild anställd Naneco
 • ETT

  Kontakta
  oss

  Våra kunniga experter hjälper gärna till att besvara era frågor & funderingar.
  Boka gärna en kostnadsfri digital konsultation

 • TVÅ

  Gratis
  konsultation

  En av våra experter inom just din bransch går igenom era förutsättningar och vi gör en första bedömning på hur våra produkter kan förbättra er verksamhet

 • TRE

  Anpassad
  lösning

  Vi tar fram ett skräddarsytt förslag på den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål

 • FYRA

  INSTALLATION & DRIFTSÄTTNING

  Våra installatörer tar hand om hela installationen utan att störa er verksamhet. Vi säkerställer driften genom realtidsövervakning

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Företagssäljare

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi går först igenom er verksamhet och de viktigaste processerna. Därefter går vi igenom hur våra produkter kan hjälpa er att uppnå extraordinära förbättringar på ett klimatsmart sätt!