NANOTEKNOLOGI

ÅTERSTÄLLER VATTNET

Nanobubblor riktar sig mot några av de svåraste att avlägsna föroreningar, som fetter, oljor, fett, ytaktiva ämnen och korrosion och lukt som orsakar föreningar. Nanobubblorna kan kostnadseffektivt förbättra luftnings- eller flotationssystem för att förbättra energieffektiviteten, minska processproblem och öka borttagningseffektiviteten. Utnyttja kraften i nanobubblor för att få ut mer av din behandlingsprocess och infrastruktur.

 • Unik nanoteknik

 • Unik nanoteknik

 • Unik nanoteknik

MEKANISMEN SOM ÅTERSTÄLLER VATTEN

Nanobubbelteknologin revolutionerar jordbruket tack vare de fantastiska resultat som erhålls på ett helt naturligt sätt. Nanobubblor använder kraften i vattnet och luften för att fullt ut nyttja växterna tillväxtpotential.

Nanobubblor (också kallad för Ultrafine bubbles eller UFB) är bubblor som är mycket mindre än bubblorna vi ser i vårt dagliga liv och har en diameter mindre än 100 μm (= 0,1 mm). Dess storlek gör att bubblorna får unika egenskaper där varje bubbla får ett negativt ytladdning och ett inre tryck på upp till 30 atm.

För att se nanobubblor behövs labbutrustning pga bubblornas storlek. Men ett enkelt sätt att få en indikation är att träffa bubblorna med en grön laserpekare i t.ex en glasbehållare. På detta sätt kommer man att se en stark tydlig grön linje som särskiljer sig från vanligt vatten i samma typ av glasbehållare.

Vatten som innehåller ett stort antal nanobubblor är transparent. Nanobubblor rapporteras ha en livslängd på upp till 12 månader, detta eftersom de nästan helt tappar sin naturliga flytförmåga och blir mer tåliga mot temperaturshöjningar och rörelser än vanliga bubblor.
Tack vare denna egenskap kan bubblorna upprätthålla en högre och jämnare syrenivå i vattnet. Detta påskyndar tillväxten för t.ex odling och fiske.
Därför är odling och fiske väldigt bra användarområden för nanobubblortekniken.

Forskning av nanobubblor (Ultrafine bubbles) har en lång historia i Japan och har utvecklats med deltagande av många forskare / ingenjörer, främst inom områden som maskinteknik, kärnteknik och kemiteknik.

Vi får ofta höra det och vi hade samma känsla när vi startade Naneco. Dock finns det mycket forskning och bevis på att denna fantastiska teknik fungerar!

FAKTA OM NANOBUBBLOR

Nanobubblor också kallad för Ultrafine bubbles eller UFB är en mikroskopisk bubbla i samma storlek som ett virus (0,1 µ) och därför inte synligt för det mänskliga ögat.
En UFB är ca 500-1000 gånger mindre än ett hårstrå. Bubblorna kan endast ses med hjälp av laser eller med speciell labbutrustning.

Nanobubblor är negativt laddade och har egenskapen att locka katjoner (+). Nanobubblor som genereras direkt får en bättre laddning än nanobubblor som genereras genom cirkulation. Med andra ord är kvaliteten på nanobubblorna som genereras i våra maskiner mycket hög.

Trycket inuti en nanobubbla kan nå så högt som 30 atm på grund av det omgivande vattentrycket och den intermolekylära kraften / elektrostatiska kraften.
När en nanobubbla med ett tryck på 30 atm imploderar blir den fysiska kraften väldigt stor, virus, bakterier, svampar i samma storlek sprängs sönder. Denna kraft gör även att smutspartiklar släpper från ytorna.

UP400 Pure

OPTIMALT FÖR VATTENRENINGSPROCESSER

Våra Necofusion™ produkter genererar extremt höga koncentrationer av nanobubblor, upp till 8 biljoner nanobubblor skapas varje minut tack vare den senaste nanobubbelteknologin.

Necofusion™ produkterna genererar omedelbart en mycket hög koncentration av nanobubblor utan behov av någon tidskrävande recirkulationsprocess.

 • Japansk nanoteknik

 • Miljövänlig teknik

 • Ökar produktiviteten

ANDRA PRODUKTER

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en konsultation så berättar vi gärna mer om hur våra produkter kan hjälpa er verksamhet att nå nya höjder

Minskade parasitskador

https://demo.themeisle.com/visualizer/line-chart or something like it

Dignissim morbi orci ut lacinia tincidunt in rhoncus sit in donec luctus sit pharetra id vulputate commodo, nunc nibh tincidunt purus morbi diam.

 • Minskad vattenförbrukning

 • Förbättrar växthälsan

 • Snabbare och större skördar

Unik nanoteknik som gör skillnad

Dignissim morbi orci ut lacinia tincidunt in rhoncus sit in donec luctus sit pharetra id vulputate commodo, nunc nibh tincidunt purus morbi diam.

 • Minskad vattenförbrukning

 • Förbättrar växthälsan

 • Snabbare och större skördar

VI SKÖTER ALLT ÅT DIG

Våra produkter kan integreras i de flesta systemen utan behov av större förändringar och investeringar.

Ett flertal av våra produktmodeller kan erhållas med olika typer av gasmoduler (ozon, syre m.fl) som gör att vätskor kan laddas med biljoner gasbubblor i nanostorlek.

Vårt mål är att skräddarsy den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål. Ta kontakt med en av våra experter så hjälper vi er vidare!

Bild anställd Naneco
 • ETT

  Kontakta
  oss

  Våra kunniga experter hjälper gärna till att besvara era frågor & funderingar.
  Boka gärna en kostnadsfri digital konsultation

 • TVÅ

  Gratis
  konsultation

  En av våra experter inom just din bransch går igenom era förutsättningar och vi gör en första bedömning på hur våra produkter kan förbättra er verksamhet

 • TRE

  Anpassad
  lösning

  Vi tar fram ett skräddarsytt förslag på den bästa och mest effektiva lösningen utifrån era förutsättningar och önskemål

 • FYRA

  INSTALLATION & DRIFTSÄTTNING

  Våra installatörer tar hand om hela installationen utan att störa er verksamhet. Vi säkerställer driften genom realtidsövervakning

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Företagssäljare

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.com


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi går först igenom er verksamhet och de viktigaste processerna. Därefter går vi igenom hur våra produkter kan hjälpa er att uppnå extraordinära förbättringar på ett klimatsmart sätt!